วันที่ 3223 ของการเดินทาง

-ตลาดวันพุธราคาจะค่อยๆย่อตัวลงเรือยๆ เเบบโวลุ่มค่อนข้างบางๆ

เป็น sideway down เทรดค่อนข้างยากเลยครับ

เพราะทิศทางเป้นการค่อยๆลงอยู่ในกรอบ