วันที่ 3292 ของการเดินทาง

วันพุธ ตลาด Sideway ออกไปทางกรอบกว้างๆ

เเละสามารถทะลุ เเนวต้าน 1137 เเละ1140 ซึ่งเป็นเเนวต้านไปได้

ไปทำ High เเถวๆ 1142 ครับ