วันที่ 3291 ของการเดินทาง

วันอังคาร ตลาดเปิดกระโดด Gap  จากนั้น ออกข้าง

-เเล้วค่อยๆย่อลงมาในช่วงเย็น

-เป็น Sideway Down