วันที่ 3289 ของการเดินทาง

สำหรับมุมมอง Week หน้า

ผมมองว่า มีโอกาสลง > ขึ้นครับ

…ถ้าเราดูจากการ DAy จะพบว่าเเนวโน้มหลักยังเป็นขาลงอยู่

12

-เเนว Break สำคัญคือ 1140 ถ้า Break ขึ้นไปได้ภาพกราฟจะสวยเลยครับ