วันที่ 3281 ของการเดินทาง

วันอาทิตย์ อยู่บ้านเป็นหลัก เเละก็เตรียมตัวดูข้อมูล เกมส์ Fantasy Premier Legue ครับ

-ลองเล่น ROV ตัวใหม่ด้วยครับ