วันที่ 3246 ของการเดินทาง

วันพฤหัส เป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องทั้งวันครับ

โดยมีกลุ่ม Beauty  DDD นำทัพ  ที่ปรับตัวลงมาเเรงๆ ส่งผมให้ Sentiment ตลาดดูไม่ค่อยดี

จนดึงตัวอื่นๆ ลงตามกันมาครับ