วันที่ 3584 ของการเดินทาง

วันเสาร์ มีนัดทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนๆใน Line

โดย Meeting ช่วง 13.00-17.00

-จากนั้นช่วงเย็นพาลูกออกไปทานมื้อเย็นที่ MK ใกล้บ้าน