วันที่ 3574 ของการเดินทาง

วันพุธ ตลาดค่อนข้าง Sideway เเต่มีพื้นที่ให้เทรดได้เรื่อยๆครับ