วันที่ 3569 ของการเดินทาง

ราคาแกว่งออกข้างทั้งวันเลยครับ

ก่อนที่จะมีเเรงซื้อชัดเจนในช่วง 15.30 ที่ราคาขึ้นมาอย่างเร้วเเรงต่อเนื่อง จนไปปิดเกือบ High