วันที่ 3567 ของการเดินทาง

วันพุธตลาดเริ่มมี โวุล่มเข้ามา โดยตลาดเริ่มมีพื้นที่เเกว่งเพิ่มขึ้นชัดเจน

-โดดเปิด Gap จากนั้นก็มีเเรงขึ้นต่อ โดยเเรงซื้อเข้ามาชัดเจนมากๆ ในช่วงปิดตลาด