วันที่ 3529 ของการเดินทาง

สำหรับวันอังคารนั้น ตลาดค่อนข้างเเกว่งมีพื้นที่ให้เทร ดเยอะเลยทีเดียว

โดยมี Range ชัดเจนช่วง 1188 ไป1198  ครับ  ช่วงเย็นๆ ที่เเรงซื้อเข้ามาชัดเจน