วันที่ 3299 ของการเดินทาง

สัปดหา์นี้ ผมไม่ค่อยสบายครับ อาจจะพักผ่อนน้อย

– เหตุการณ์สำคัญ คือ TFEX ปิด ซี่รี่ส์ ครับ  ที่ราคาเเกว่งรวดเร็วมาก

-Week นี้เป็น Week ที่ราคาเเกว่งพอสมควร

-วันศุกร์ ราคา ออกไปในทาง Sideway ซะมากกว่า