วันที่ 3261 ของการเดินทาง

วันนี้ ตืนกันค่อนข้างเช้าครับ เพราะน้องทีตื่นก่อน จึงทำการปลุกพ่อ เเละเเม่ต่ออย่างรวดเร็ว

-ลงไปทานมือเช้ากันราวๆ 8.30

-จากนั้น Clear ของ เเละ Check out ออก

-ถึงบ้านราวๆ 12.30 ครับ

เเละก็พักผ่อน