วันที่ 3058 ของการเดินทาง

สำหรับวันพุธ ภรรยายังไม่กลับมาจากเชียงราย  ผมต้องเป็นคนพาน้องทีเข้านอนครับ

ซึ่งช่วงนี้น้องที หยุดยาว อยู่บ้านตลอด   ย่าเป็นคนดูเเลให้ในช่วงกลางวัน ส่วนนั้นดูเเลช่วงกลางคืนครับ