วันที่ 3055 ของการเดินทาง

วันอาทิตย์ ต้องทำหลายอย่างเลยครับ ทั้งไปเปลี่ยน เเบทเตอรี่ Laptop ใหม่

พาลูกไปเล่น เเละก็โอนเงินครับ

วันนี้ยุ่งทั้งวันเลย