วันที่ 3043 ของการเดินทาง

สำหรับวันอังคารนั้น ผมมองว่าตลาดเทรดค่อนข้างเเคบ  เล่นไม่ง่ายครับ

ต้่องเทรดระมัดระวัง