วันที่ 3032 ของการเดินทาง

2

-วันศุกร์ ราคาเหมือนยังฟอร์มตัวออกด้านข้างอยู่  ยังอยู่ในสภาวะลังเลครับว่าจะไปทางไหนดี