วันที่ 3018 ของการเดินทาง

5

-วันศุกร์ราคาสามารถ Break กรอบสามเหลี่ยมออกมาได้ครับ

-ในยามปกติ ระยะ A มักจะมากกว่า หรือเท่ากับระยะ B ครับ

-นั่นเป็นไปได้ว่า เราอาจจะเห็น TFEX ที่ระดับเหนือ 1130 จุดเร็วๆนี้