วันที่ 2972 ของการเดินทาง

วันจันทร์ ต้องอัพเดทย้อนหลัง เพราะว่า internet ที่บ้านมีปัญหาครับ

-TFEX มีเเรงซื้อค่อนข้างชัดเจนครับ โดยมีเเรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยในตอนเช้า