วันที่ 2965 ของการเดินทาง

สำหรับ TFEX ช่วงนี้ ยังคงอยู่ใน Theme ของการ Rool over จากสัญญา U ไป Z ซึ่งผมมองว่า ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะ bid-offer อาจจะแปลกๆ ไปได้ในหลายๆจังหวะครับ สำหรับคนเล่นสั้นๆ