วันที่ 2964 ของการเดินทาง

วันอาทิตยื พาน้องที่ ไป Crystal  ทานข้าว เเละก็ไปดูหนังเรื่อง Kingsman ครับ