วันที่ 2956 ของการเดินทาง

S__27672615

S__27672617

สำหรับวันเสาร์นั้น พาน้องทีไปเล่นเมืองหิมะจำลองที่ Gateway เอกมัย