วันที่ 2891 ของการเดินทาง

2017-07-12_20-32-18-วันนี้ TFEX เริ่มมีพื้นที่การเเกว่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเเรงซ์้อค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียว