วันที่ 2890 ของการเดินทาง

565-ตลาด TFEX ยังคงเเกว่งอยู่ในกรอบเเคบๆ เช่นเดิมครับ หุ้นที่มาส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กตัวกลางครับ